Η προετοιμασία των διμερών συμφωνιών με κράτη-μέλη της ΕΕ για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κάθε υπουργείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανάμεσα στον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παντελή Τζωρτζάκη και τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς των υπουργείων.

Ειδικότερα, στη συνάντηση αποφασίστηκε ο άμεσος προσδιορισμός προτεραιοτήτων από κάθε υπουργείο με στόχο:

-την άμεση υλοποίηση των 20 υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποτελούν μονάδες μέτρησης της αποτελεσματικότητας της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

-την εναρμόνιση με τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας.

Η επιλογή των χωρών με τις οποίες θα υπογραφούν διακρατικές συμφωνίες και το θεματικό αντικείμενο της καθεμιάς θα προσδιοριστεί από το κάθε αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εξωτερικών, με βάση την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές των χωρών αυτών.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων δεσμεύθηκαν να προσδιορίσουν άμεσα τις προτεραιότητες, ώστε να υπογραφούν οι διακρατικές συμφωνίες για να υπάρξουν σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα.