ΕΛΛΑΔΑ

Την ίδρυση τμήματος Τουρισμού διεκδικεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημοσίευση 10 Μαρτίου 2018, 06:01 / Ανανεώθηκε 9 Μαρτίου 2018, 21:58
Την ίδρυση τμήματος Τουρισμού διεκδικεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Facebook Twitter Whatsapp

Αίτημα για την ίδρυση νέας σχολής στην πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου απευθύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Αίτημα για την ίδρυση νέας σχολής στην πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου  απευθύνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Cretapost το αίτημα αφορά στην ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στην οποία θα εντάσσεται το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών.

Στην ανακοίνωση του οργάνου επισημαίνονται τα εξής:

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης συζήτησε διεξοδικά και απεφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού η οποία σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει την λειτουργία του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών με έδρα το Ρέθυμνο.

Πρόκειται για μια καινοτόμο διεπιστημονική προσέγγιση που θα συνδυάζει και θα προωθεί την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα των τουριστικών σπουδών αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων (Οικονομία, Πληροφορική, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Φυσικό Περιβάλλον, Ιατρική κλπ) στα οποία το ΠΚ έχει ήδη συγκροτήσει εστίες αριστείας στα λειτουργούντα Τμήματά του.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να διαμορφώνουν την στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης, περιφέρειας, εθνικό ή διεθνές, συνυπολογίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του φυσικού, κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, την κατάσταση των υπηρεσιών και δικτύων, την φέρουσα ικανότητα του συστήματος και τις διεθνείς τάσεις».