ΕΛΛΑΔΑ

Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής: Αντισυνταγματική η σύνδεση προστίμων για παραβάσεις ΚΟΚ με το εισόδημα

του Παναγιώτη Τζαννετάτου - Δημοσίευση 21 Μαρτίου 2018, 19:50 / Ανανεώθηκε 21 Μαρτίου 2018, 22:33
Επιστημονική Υπηρεσία Βουλής: Αντισυνταγματική η σύνδεση προστίμων για παραβάσεις ΚΟΚ με το εισόδημα
Facebook Twitter Whatsapp

Ζήτημα παραβίασης της Συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας εγείρει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενστάσεις περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών με τίτλο «ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις» διατυπώνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, με αφορμή τη σύνδεση που επιχειρείται μεταξύ του προστίμου για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με το εισόδημα.

Η επιστημονική υπηρεσία, στην έκθεσή της, καταπιάνεται τη Συνταγματική Αρχή της Αναλογικότητας και διατυπώνει ξεκάθαρες επιφυλάξεις. Όπως αναφέρει, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Λίγο αργότερα βέβαια σημειώνει πως «αποτελεί έτερο ζήτημα η λήψη υπόψη εισοδηματικών κριτηρίων για την επιμέτρηση διοικητικής ποινής, εντός των πλαισίων ποινών, τα οποία πάντως τίθενται από τον νόμο. Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγματος, ως ανωτέρω, οι όροι εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χρήζουν διευκρίνισης, όπως επίσης και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες αρχές και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως και ο τρόπος αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα».

Επιπλέον η επιστημονική υπηρεσία διατυπώνει και επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να καθορίζονται μέσω ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών τα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης. Για το λόγο αυτό επικαλείται το άρθρο 43παρ.2 του Συντάγματος βάσει του οποίου: «ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, µε ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό». Ωστόσο όπως υπογραμμίζει: «τα θέματα, τα οποία προτείνεται να καταστούν αντικείμενο υπουργικής απόφασης, δηλαδή το ύψος των απειλούμενων διοικητικών ποινών (προστίμων) για παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι ειδικότερα θέματα ή θέματα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό (…) Ως εκ τούτου, δεν μπορούν, κατά το Σύνταγμα, να αποτελέσουν αντικείμενο κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης. Σε κάθε δε περίπτωση, η θέσπιση διοικητικών ποινών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δεν έχει εσωτερική συνάφεια µε την εκάστοτε τελεσθείσα παράβαση και, συνεπώς, τίθεται ζήτημα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας».

Αξίζει να σημειωθεί πως η συζήτηση του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη και σε περίπτωση που οι επίμαχες διατάξεις ψηφιστούν ως έχουν, είναι πιθανό να καταπέσουν στο ΣτΕ.