Μπροστά σε εργασιακό αδιέξοδο αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι από τους οργανισμούς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν, καθώς μόνον ένας στους δέκα από τους 7.000 που υπηρετούν εκεί θα πάρει τελικά το εισιτήριο της μετάταξης. Οι υπόλοιποι θα μπουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας με μειωμένες αποδοχές για έναν χρόνο και στη συνέχεια θα απολυθούν, διατηρώντας απλώς το δικαίωμα να γίνουν με προτεραιότητα συμβασιούχοι στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας», τα κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι μετατάξεις έχουν να κάνουν με τις σπουδές, την προϋπηρεσία, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση κάθε υπαλλήλου, ενώ την όλη διαδικασία επιλογής θα εγγυηθεί το ΑΣΕΠ.

Ολα τα παραπάνω προβλέπονται σε νομοσχέδιο που έχει καταρτίσει ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας και θα προωθηθούν βάσει Προεδρικού Διατάγματος που θα ορίζει τι ακριβώς είναι η εργασιακή εφεδρεία και πώς θα εφαρμοστεί, και έχει πάρει τον δρόμο για το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Προεδρεία της Δημοκρατίας.

Στο πρώτο στάδιο, σύμφωνα με το ίδο δημοσίευμα, θα αποφασιστούν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις των οργανισμών και οι νέες διοικήσεις θα είναι επιφορτισμένες μέσα από καινούργια οργανογράμματα να οριοθετήσουν το πλεονάζον προσωπικό και να δώσουν τους συγκεκριμένους πίνακες στο ΑΣΕΠ. Ο χρονικός ορίζοντας που έχουν στη διάθεσή τους για την κατάρτιση αυτών των πινάκων είναι εννέα μήνες.

Στη συνέχεια, όσοι κριθούν υπεράριθμοι θα μπουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, που σημαίνει ότι θα λαμβάνουν τις αποδοχές του βασικού τους μισθού κατά 60%. Ταυτόχρονα μέσα από τους πίνακες κατάταξης θα πρέπει να υποβάλουν τα χαρτιά με τα προσόντα τους στο ΑΣΕΠ διεκδικώντας τη μετάταξή τους σε άλλο οργανισμό του Δημοσίου.

Τέλος, το ΑΣΕΠ επιλέγει με βάση συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης και εννέα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και συμπεριλαμβάνουν και τις ειδικές δεξιότητες και τα προσόντα του υπαλλήλου αλλά και τα κοινωνικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή του κατάσταση. Ετσι, το πρώτο κριτήριο είναι οι τίτλοι σπουδών και οι ειδικές γνώσεις του υπαλλήλου, με επιβράβευση της εξειδίκευσης, καθώς το διδακτορικό θα παίρνει 150 μόρια και το μεταπτυχιακό 100. Με περισσότερα μόρια θα πριμοδοτηθούν επίσης εκείνοι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες και έχουν επάρκεια σε γνώσεις υπολογιστή.