Διαγωνισμό για την πλήρωση 1.200 θέσεων, που πρόκειται να προστεθούν άμεσα στις τάξεις του σώματος, ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης, τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων από 16-08-2011 έως 05-09-2011, καθώς και τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα: 210 - 69 77 774 και 210 - 69 77 327, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.astynomia.gr.