Μία από τις πέντε πρώτες γεωργικές σχολές που θα αναπτυχθούν στη χώρα πρόκειται να δημιουργηθεί στη Νεμέα, η σχολή Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου που αφορά τη συνένωση των φορέων που τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ''Δήμητρα'', προβλέπεται η λειτουργία γεωργικών σχολών, μίας σε κάθε Περιφέρεια, ύστερα από πρόταση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Οι γεωργικές σχολές θα έχουν τη μορφή δημόσιων αγροτικών τεχνολογικών λυκείων, θα είναι τριετούς φοίτησης, με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών και ο τίτλος σπουδών που θα παρέχεται θα ενσωματώνει το "πράσινο πιστοποιητικό", δηλαδή το απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου, στις αντίστοιχες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, με βάση το γνωστικό αντικείμενο της σχολής.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Γιώργος Δέδες, και ο δήμαρχος Νεμέας, Βαγγέλης Ανδριανάκος, με δήλωσή τους εκφράζουν την ικανοποίησή τους, γιατί υλοποιείται η δέσμευση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκανδαλίδη, που είχε προηγηθεί στις μεταξύ τους επαφές και τόνισαν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και δίνουν τη δυνατότητα της ευρείας κατάρτισης στους νέους αγρότες ώστε να αποκτηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.