Αύξηση 1,2% στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μείωση 0,5% στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζει ο σχολικός πληθυσμός κατά το σχολικό έτος 2010/11, σε σχέση με το 2009/10. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 1,0% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 0,3 στη δευτεροβάθμια.

Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 2,0% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ μειώθηκε κατά 1,9% στη δευτεροβάθμια.

Η αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό ήταν 12,2 προς 1 στα Νηπιαγωγεία, 9,7 προς 1 στα Δημοτικά Σχολεία, 8,1 προς 1 στα Γυμνάσια και 9,3 προς 1 στα Γενικά Λύκεια.

Όσον αφορά τη συγκέντρωση του σχολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα, η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 29,2% στα Νηπιαγωγεία, το 33,8% στα Δημοτικά, το 33,3% στα Γυμνάσια και το 35,4% στα Γενικά Λύκεια.