Την προσοχή στους βαμβακοκαλλιεργητές να βρίσκονται σε εγρήγορση και να προβούν άμεσα σε επιτόπιο έλεγχο των καλλιεργειών τους, για το πράσινο σκουλήκι, εφιστούν οι γεωπόνοι του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του δήμου Καρδίτσας. Τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εξέλιξης των βαμβακοφυτειών παρατηρήθηκαν πληθυσμοί από μικρές προνύμφες πράσινου σκουληκιού, που προσεγγίζουν το όριο επέμβασης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται στους παραγωγούς, σε συνεργασία με τους γεωπόνους, να επέμβουν με τα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα, μόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (περισσότερες από 3-4 ζωντανές μικρές προνύμφες πράσινου σκουληκιού στα 100 τυχαία φυτά) και με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης.

Ο δε επιτόπιος έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 2-3 ημέρες τουλάχιστον, για το επόμενο χρονικό διάστημα.