Εννέα νέα έργα στο χώρο της Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 6.886.000 ευρώ, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Τα 6 από αυτά, προϋπολογισμού 1.516.000 ευρώ, αφορούν στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών Κέντρων Υγείας ενώ τα 3, προϋπολογισμού 5.370.000 ευρώ, σε προμήθειες εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Κρήτης. Το έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικά, τα έργα που εντάσσονται είναι:

    - Βελτιώσεις υποδομών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Κέντρων Υγείας Κισάμου 285.000 ευρώ, Βάμου 270.000 ευρώ, Καντάνου 285.000 ευρώ, Πράματος 209.000 ευρώ και Αγίας Φωτεινής 237.000 ευρώ.

    - Βελτιώσεις κτιριακών - ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών - εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Νεάπολης 230.000 ευρώ.

    - Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (3 αξονικοί τομογράφοι) του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος» και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 2.000.000 ευρώ.

    - Ακόμη, προμήθεια ιατροτεχνολογικου και λοιπού εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2.170.000 ευρώ και 1.200.000 ευρώ για τη ΜΕΘ του Βενιζέλειου.