Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η αναστήλωση των τειχών του κάστρου Ανδρούσας, στη Μεσσηνία, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν στερεωτικές επεμβάσεις στο νότιο τείχος, αποκατάσταση του νοτιοανατολικού πύργου και κατασκευή αναλημματικού τοίχου.

Επίσης το έργο αφορά την αποκατάσταση του ανατολικού τείχους, του σωζόμενου βόρειου τμήματος του τείχους που συνέχεται με το ανατολικό, της ανατολικής πύλης, του βορειανατολικού πύργου και του βόρειου πύργου.

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιείται παράλληλα αρχαιολογική διερεύνηση με λεπτομερή φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των εργασιών και των δεδομένων που προκύπτουν.