Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς εκσυχρονίζεται και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στον τομέα της κρουαζιέρας. Ο Οργανισμός προχώρησε στη μίσθωση πέντε, νέων λεωφορείων τελευταίας τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των τουριστών των κρουαζιεροπλοίων στην ακτή Ξαβερίου. Τα λεωφορεία αυτά που θα αντικαταστήσουν παλαιότερα διαθέτουν οικολογικούς κινητήρες.

Ηδη έχει προσθέσει νέες ηλεκτρονικές πύλες Χ Rays και ταινιόδρομους για την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο για τα ταξί , ενώ αύξησε και τις αίθουσες αναμονής στο σταθμό επιβατών κρουαζιέρας στην ακτή Ξαβερίου με νέους, αισθητικά αναβαθμισμένους χώρους.

Επίσης, εντός του φθινοπώρου αναμένεται να λειτουργήσει και νέος Σταθμός Επιβατών Κρουαζιέρας στην περιοχή «Κανέλλου», διπλασιάζοντας έτσι τη δυναμικότητα υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας.

Χθές, με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γερουλάνου εγκρίθηκε το κτιριολογικό και μουσειολογικό πρόγραμμα του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, το οποίο θα εγκατασταθεί στο κτίριο του παλαιού ΣΙΛΟ εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του ΟΛΠ.

Τέλος, ΟΛΠ και ΣΕΠ αποφάσισαν την καθιέρωση ειδικού τέλους, που θα καλύπτει μέρος του κόστους εφαρμογής των απαιτούμενων συστημάτων ασφαλείας για τον έλεγχο των κοντέινερ, στην κοινή Ελεύθερη Ζώνη Τύπου 1.

Το τέλος ορίζεται σε 9,80 ευρώ ανά έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο εισαγωγής ή εξαγωγής.

Σημειώνεται ότι ΟΛΠ και ΣΕΠ συμφώνησαν πρόσφατα για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας για τα κοντέινερ.