Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Προεδρικό Διάταγμα, που καθορίζει τις λεπτομέρειες για το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, στο οποίο θα τεθούν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των συγχωνευόμενων ή καταργούμενων οργανισμών, που θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται ότι το πλεονάζον προσωπικό θα μπορεί να παραμείνει στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ ακόμα και μετά τη λήξη της 12μηνης εργασιακής εφεδρείας διατηρώντας τη δυνατότητα να απασχολείται σε θέσεις εποχικού προσωπικού, ενώ καθορίζονται κοινωνικά και εργασιακά κριτήρια για την κατάταξη των εφέδρων σε ενιαίο πίνακα.

Ο ενιαίος πίνακας, σύμφωνα με πρόταση που έχει κατατεθεί από το ΑΣΕΠ, αναμένεται να λειτουργήσει στα πρότυπα του κυλιόμενου πίνακα επιτυχόντων που έχει θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία.

Άμεσα όμως ξεκινούν οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις και οι αναδιαρθρώσεις υπηρεσιών και οργανισμών και σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Έθνος» η λίστα περιλαμβάνει ΕΡΤ,ΚΕΔ,Τουριστικά Ακίνητα,ΟΔΔΥ,Ιδρυμα Νεότητας,Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων,ΔΕΠΑΝΟΜ, Θέμις Κατασκευαστική, ΕΟΜΜΕΧ και ΙΓΜΕ. Αφορά λοιπόν τουλάχιστον 7.000 άτομα. Μέσα στους επόμενους εννιά μήνες θα έχει γίνει το «ξεκαθάρισμα» πόσοι δηλαδή πλεονάζουν και πόσοι θα μπουν στην εφεδρεία.

Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης θα μπουν συνολικά 1.500 οργανισμοί (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ) που επιχορηγούνται από το κράτος, προκειμένου να καταργηθούν, να συγχωνευθούν ή να ανασυγκροτηθούν.

H αντιπροεδρία της κυβέρνησης σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας έθεσαν σε διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού για την αναζήτηση τεχνικών συμβούλων που θα παρέχουν τεχνογνωσία για την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών.