Παρουσιάστηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα μηχανογραφικά δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.