Αποζημίωση συνολικού ύψους 21.000 ευρώ, επιδίκασε ο Άρειος Πάγος σε σύζυγο εργάτη για αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα που εκείνος ήταν τραυματισμένος λόγω τροχαίου και δεν ήταν σε θέση να συμβάλει στη λειτουργία του κοινού σπιτιού, με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών-εργασιών στην καλλιέργεια των αγροτικών κτημάτων.
Η σύζυγος διεκδικούσε την αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία οδηγού, ο οποίος τραυμάτισε σε τροχαίο τον σύζυγο της.

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 243/2011 απόφαση του δικαστηρίου, σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του ενός συζύγου και στέρησης από τον άλλο σύζυγο των προσωπικών υπηρεσιών που προσέφερε εκείνος ως συνεισφορά του για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών ανάλογα με τις δυνάμεις του, αλλά και στην ατομική επιχείρηση του άλλου συζύγου ή στις αγροτικές εργασίες του, δικαιούται ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει ατομικά από τον υπαίτιο του τραυματισμού, αποζημίωση.

Η αποζημίωση αφορά τη στέρηση των υπηρεσιών , που συνιστούσαν την οφειλόμενη συμβολή του παθόντος συζύγου στις οικογενειακές ανάγκες και για κάθε δαπάνη που διενήργησε ατομικά , και μάλιστα ανεξάρτητα αν προσέλαβε ή όχι υποκατάστατη δύναμη για την παροχή υπηρεσιών τις όποιες ο τραυματισθείς θα παρείχε στον άλλο σύζυγο.