Την Πέμπτη 7 Ιουνίου σημειώθηκαν συνολικά εννέα παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις, στην περιοχή του βορειοανατολικού και κεντρικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκαν μεμονωμένα δύο αεροσκάφη τύπου CN-235 και ένα ελικόπτερο τα οποία προχώρησαν στις παραπάνω παραβάσεις και παραβιάσεις.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.