Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. απευθύνουν έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου, έστω και την ύστατη στιγμή, να επιδιώξει τη συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη μεταρρύθμιση των ΑΕΙ.

Όπως αναφέρει η πρυτανεία του πανεπιστημίου σε ανακοίνωσή της: «Η κα Διαμαντοπούλου οφείλει να κινηθεί με βάση τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τόσο την κοινωνική γαλήνη στα ιδρύματα, όσο και την ομαλή ακαδημαϊκή τους λειτουργία, προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να επιτελέσουν την αποστολή τους στη μεγάλη υπόθεση της εξόδου από την ύφεση και της δημιουργίας ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Η κρίσιμη ιστορική στιγμή δεν επιδέχεται πολώσεις και οξύνσεις, αλλά επιβάλλει συνέργειες, συνεννοήσεις και συναινέσεις.

Τα πανεπιστήμια χρειάζονται μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των ακαδημαϊκών τους λειτουργιών. Για να εμπεδωθεί όμως μια μεταρρύθμιση χρειάζονται πανεπιστήμια ανοικτά και σε πλήρη λειτουργία, καθώς και μια ακαδημαϊκή κοινότητα που να επιδιώκει τη συγκεκριμένη αλλαγή. Καμία μεταρρύθμιση δε μπορεί να επιτύχει χωρίς τη συναίνεση και τη συμμετοχή αυτών που πρόκειται να την εφαρμόσουν».

   
Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενέστατη οικονομική και κοινωνική συγκυρία και εκτιμώντας την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα:

1. Η διεθνής και εγχώρια οικονομική συγκυρία και οι κοινωνικές επιπτώσεις που αυτή έχει επιφέρει, επιβάλλουν σήμερα περισσότερο παρά ποτέ τη διασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας του κράτους και των θεσμών για την υπέρβαση της κρίσης.

2. Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα πανεπιστήμια, με τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού τους κατά 50%, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

4. Οι δυσλειτουργίες που αναμένεται να επιφέρουν ορισμένες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, εφόσον αυτό ψηφιστεί ως έχει, με κυριότερες αυτές που αφορούν: α) στην κατάργηση θεμελιωδών ακαδημαϊκών μονάδων (Τμημάτων και Τομέων), β) στην επιβάρυνση του κόστους της λειτουργίας των ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα της θεσμοθέτησης νέων και δαπανηρών οργάνων και διαδικασιών και γ) στην αμφισβήτηση ή και την παύση των νόμιμα εκλεγμένων ακαδημαϊκών αρχών, (πρυτάνεις, κοσμήτορες, πρόεδροι Τμημάτων και διευθυντές Τομέων), αναμένεται να αποδιοργανώσουν την ακαδημαϊκή λειτουργία και να ναρκοθετήσουν τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες.