Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις αποκτά το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) στον Άγιο Νικόλαο. Το ιδιόκτητο οικόπεδο του ΙΚΑ επί του οποίου θα κατασκευασθεί το κτίριο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου και έχει εμβαδόν 2.234 τετραγωνικά μέτρα. Το νέο κτίριο θα αποτελείται από το κτίριο (Α) που θα στεγάζει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Νικολάου με εμβαδόν 1.434 τετραγωνικά μέτρα και από το κτίριο (Β) που θα στεγάζει τις Διοικητικές Υπηρεσίες, με εμβαδόν 876 τετραγωνικά μέτρα και το υπόγειο κάτω από τα δύο κτίρια με συνολικό εμβαδόν 1.233 τετραγωνικά μέτρα. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου προβλέπεται σε 730 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με το νέο κτίριο θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες σε ολόκληρο το Νομό Λασιθίου.
TAGS