Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ως πρόεδρος του Παπάφειου Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς», προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της πρώην υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαρίας - Ελίζας Ξενογιαννακοπούλου και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η από 2 Αυγούστου 2010 διαπιστωτική πράξη της με την οποία το εν λόγω Κέντρο μαζί μα τα κτίσματά του περιέρχεται στη 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Άνθιμου το οικόπεδο επί της οδού Παπάφη 33 στην Θεσσαλονίκη, εμβαδού 30.000 τ.μ. με όλα τα εντός αυτού κτίσματα, αγοράστηκε με χρήματα από τη διαθήκη του Ιωάννη Παπάφη με σκοπό την ανέγερση ορφανοτροφείο, Εντός του οικοπέδου αυτού έχει αναγερθεί και λειτουργεί το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο Μελιτεύς».

Ο πρόεδρος του Παπάφειου υποστηρίζει ότι η απόφαση της υπουργού Υγείας είναι αντίθετη στις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 2039/1939 περί «κοινωφελών σκοπών, ιδρυμάτων και υποτροφιών» και του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο το Παπάφειο μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως και σε άλλες νομοθετικές διατάξεις μεταγενεστέρων νόμων.

Παράλληλα, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι το Παπάφειο κέντρο αποτελεί κληροδότημα του εθνικού ευεργέτη της Θεσσαλονίκης Ιωάννη Παπάφη το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1903 και προστατεύεται από το άρθρο 109 του Συντάγματος. Ειδικότερα, αναφέρει ο πρόεδρος του Παπάφειου ότι η εν λόγω διαπιστωτική πράξη της υπουργού Υγείας αντιστρατεύεται το άρθρο 109 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει την βούληση των διαθετών και δωρητών, όπως είναι ο Ιωάννης Παπάφης.

Ακόμη, αναφέρει ότι η περιουσία του Παπάφειου κέντρου, η οποία προέρχεται από δωρεές και κληροδοσίες και μετά την ψήφιση του Ν. 3329/2005 δεν υπάγεται στην Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ).

Με το Ν. 3106/2003 για τη αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ., παρόμοια με το Παπάφειο κέντρα (τα οποία λειτουργούσαν ως ΝΠΔΔ) υπήχθησαν στην εποπτεία των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων υπηρεσιακών μονάδων (το λεγόμενο Περιφερειακό Σύστημα Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) που αντικατέστησε το παλαιό Περιφερειακό Σύστημα Υγείας). Με τον εν λόγω νόμο και το Παπάφειο κέντρο υπήχθη στο Α΄ Πε.Σ.Υ.Π Κεντρικής Μακεδονίας χωρίς όμως αυτό να είχε υλοποιηθεί πριν την προσβαλλόμενη διαπιστωτική πράξη της υπουργού Υγείας.

Η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης συγχωνεύθηκε με την Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και απετέλεσε την Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης.