Σε σύνταξη χρηματικού καταλόγου σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, «λόγω καθυστέρησης απόδοσης του 50% της δόσης του 2011 των παρακρατηθέντων πόρων των δήμων παρελθόντων ετών» θα προχωρήσει ο δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Σε ανακοίνωση του δήμου τονίζεται ότι με τον νόμο 3756 του 2009 οριζόταν ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ θα εξοφληθούν σε οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις. Ωστόσο, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έγινε κατανομή στους ΟΤΑ ποσοστού 50% της δόσης του 2011. Από τα παραπάνω, συνεχίζει η ανακοίνωση, προκύπτει ότι το υπουργείο Εσωτερικών οφείλει στον δήμο Αμπελοκήπων το μισό της δόσης του 2011, δηλαδή 435.388 ευρώ.

Ο δήμαρχος, Λάζαρος Κυρίζογλου δήλωσε ότι ο «Καλλικράτης» προβλέπει καταλογισμό ευθυνών στο πολιτικό προσωπικό του δήμου αν δεν εισπράξει ποσά που οφείλουν ιδιώτες. Διερωτήθηκε αν διαπράττει παράταση καθήκοντος σε περίπτωση που δεν επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών του Δημοσίου.