Την Πέμπτη 12 Ιουλίου, παρατηρήθηκαν πέντε παραβάσεις στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, το ΓΕΕΘΑ, εντόπισε συνολικά τρία μεμονωμένα κατασκοπευτικά αεροσκάφη, τύπου CN-235 τα οποία προχώρησαν στις παραπάνω παραβάσεις.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη, αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.