Εργασίες συντήρησης, επισκευής και ελαιοχρωματισμού σε περισσότερα από 70 σχολεία, όλων των βαθμίδων, εκτελούν ανάδοχοι τεχνικών εταιριών και τα ειδικά συνεργεία του δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτεται από ίδια κεφάλαια του δήμου. Επιπλέον, νέα σχολικά κτίρια βρίσκονται στην τελική ευθεία της ένταξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχος της δημοτικής αρχής, όπως τονίζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, είναι να εξασφαλισθούν έγκαιρα και πριν το πρώτο κουδούνισμα της νέας σχολικής περιόδου όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για μια πλήρη και άρτια οργάνωση και στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς προβλήματα και ελλείψεις.