Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να κηρυχτεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης, του δήμου Κοζάνης. Ο δήμαρχος της περιοχής, Λάζαρος Μαλούτας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα μετεγκαταστάσεων, Δημήτρης Μαυροματίδης και η νομική σύμβουλος, Πολυτίμη Φαρμάκη, ως συνεργάτης της ΑΝΚΟ ενημέρωσαν τους κατοίκους του χωριού αναφορικά με τη μετεγκατάσταση και τη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας.

Το χωριό θα μετεγκατασταθεί λόγω της ύπαρξης πλούσιου κοιτάσματος λιγνίτη στο υπέδαφος, το οποίο προτίθεται να εκμεταλλευτεί η ΔΕΗ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Στο μεταξύ, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε να στηρίξει τους κατοίκους της Μαυροπηγής Κοζάνης, των οποίων τα κτίσματα κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση, εξαιτίας του ρήγματος, καταβάλλοντας -μεταξύ άλλων- ενοίκιο για να κατοικήσουν σε άλλη περιοχή. Σημειώνεται πως 62 κτίσματα του οικισμού, από τα συνολικά 265, κρίθηκαν ακατάλληλα.
TAGS