Ένα μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου Εφετείου Βορείου Αιγαίου, δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα κατανομής των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών στα Εφετεία και στις Εισαγγελίες εφετών της χώρας, σύμφωνα με το οποίο οκτώ στελέχη τοποθετούνται στο νεοϊδρυθέν Εφετείο. Εν όψει της λειτουργίας του Εφετείου απ' τον ερχόμενο μήνα, αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα και οι εργασίες-διαρρυθμίσεις στους χώρους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που παραχωρούνται για τις ανάγκες του.

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 72/2011 κατανέμονται οι θέσεις δικαστικών λειτουργών στα νέα εφετεία, ενώ υπάρχει και περιορισμός του αριθμού των εφετών σε κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα το Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο Βόρειο Αιγαίο, κατανέμεται στο Εφετείο μία οργανική θέση προέδρου Εφετών και πέντε οργανικές θέσεις εφετών και στην Εισαγγελία Εφετών μία οργανική θέση εισαγγελέα Εφετών και μία οργανική θέση αντεισαγγελέα Εφετών.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, Δημήτρης Καλλίας, αρχίζουν οι εργασίες προκειμένου να γίνουν κάποιες αναγκαίες μετατροπές στους χώρους που παραχωρούνται από το Δημόσιο στο υπουργείο Δικαιοσύνης και βρίσκονται στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι χώροι αυτοί είναι τρία γραφεία και ένας ακόμη ανοιχτός χώρος που θα διαμορφωθεί σε γραμματεία, στο κεντρικό κτίριο της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τρία ακόμη γραφεία στο πίσω τμήμα της νέας πτέρυγας. Το συνολικό εμβαδόν του παραχωρηθέντος τμήματος δεν ξεπερνά τα 300 τετραγωνικά μέτρα και θα χρησιμοποιηθεί για γραφεία των δικαστών και της γραμματείας του Εφετείου.