Μέτρα για την αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων, λαμβάνει ο δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Συνεργεία υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων προχωρούν σε συντονισμένες ενέργειες και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων (καθαρισμοί αγροτικών, δημοτικών και αστικών δρόμων) προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.