Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαου Γρανά, απαγορεύεται η κυκλοφορία στα δάση της περιοχής, με στόχο την αποφυγή πυρκαγιών.

Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί έως το τέλος Σεπτεμβρίου απαγορεύεται η παρουσία οχημάτων και πεζών στο Δάσος Ζυγού, στο Δάσος Εξοχής και στο Περιαστικό Δάσος Καβάλας.


Με την απόφαση δίνεται η ευχέρεια στους Δημάρχους να απαγορεύουν την κυκλοφορία επίσης σε περιοχές, που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.


Το μέτρο της απαγόρευσης θα τίθεται σε ισχύ και όσες φορές ο Χάρτης Πρόβλεψης Επικινδυνότητας της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα βάζει στο "κόκκινο" -κατηγορίες κινδύνου 4 και 5- το νομό Καβάλας