Δεν προστατεύονται από το πάγωμα των πλειστηριασμών όσοι πολίτες χρωστούν σε τράπεζα πόσο άνω των 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με αμετάκλητη απόφαση του Πρωτοδικείου, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, όταν το χρέος ξεπερνά τα 200.000 ευρώ και αφορά δυο ή περισσότερα δάνεια, τότε η τράπεζα δικαιούται να προχωρήσει στον πλειστηριασμό και να εκποιήσει το ακίνητο, χωρίς να εμποδίζεται από την απαγόρευση του νόμου, που ισχύει έως το τέλος του έτους.