Μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επισημαίνοντας ότι οι οφειλέτες κατά κανόνα αφήνουν ανεξόφλητα χρέη και στους εκμισθωτές, όχι μόνο από κατανάλωση ρεύματος αλλά και από ενοίκια, κοινόχρηστα και λοιπές ΔΕΚΟ. Στις περιπτώσεις, δε, που ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει μεταβιβαστεί στο όνομα του ενοικιαστή, τα χρέη καλείται να καταβάλει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η άμεση διακοπή της ρευματοδότησης και η αδυναμία επανασύνδεσης του οφειλέτη αν δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του όχι μόνο προς τον προηγούμενο πάροχο, αλλά προς τους Ο.Τ.Α. και λοιπούς φορείς που εισπράττουν τέλη μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Η Ομοσπονδία προτείνει να θεσπιστεί και απαγόρευση αλλαγής προμηθευτή αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της μεταφοράς και διόγκωσης της οφειλής καθώς και να υποχρεώνονται οι καταναλωτές που αλλάζουν προμηθευτή να προσκομίζουν εξοφλημένο τον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Στο σχετικό υπόμνημα προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά ακόμη να θεσπιστούν εκπτώσεις 3 - 5 % για όσους εξοφλούν τους λογαριασμούς με πάγιες εντολές ή μέσω πιστωτικής κάρτας. Τάσσεται εξάλλου υπέρ της εγκατάστασης μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής (κάτι ανάλογο με τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας) η οποία όπως αναφέρει εξασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των πλευρών (προμηθευτών ενέργειας, ιδιοκτητών, ενοικιαστών).

Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ζητά να θεσπιστούν διευκολύνσεις (εξόφληση σε δόσεις) για τους καταναλωτές που καθυστερούν την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, εφόσον ήταν συνεπείς τους προηγούμενους 12 - 24 μήνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, "στόχος της παρέμβασης της ΡΑΕ, πρέπει να είναι αφενός να διευκολυνθούν στην πληρωμή της οφειλής τους οι καταναλωτές που στο παρελθόν ήταν συνεπείς αλλά τώρα αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της κρίσης και αφετέρου να αντιμετωπιστούν οι κατά σύστημα κακόπιστοι που επιβαρύνουν κατ' επάγγελμα τόσο τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όσο και τους εκμισθωτές ακινήτων".

Τέλος, τονίζει ότι έχει λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις το φαινόμενο να εγκαθίστανται κάποιοι σε ακίνητα με την εξ αρχής πρόθεση να μην καταβάλουν ενοίκια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων, και, μετά από μακρόχρονη δικαστική διαδικασία εξώσεως, συχνά, κατά την αποχώρησή τους, να καταστρέφουν το ίδιο το ακίνητο. Πρόκειται για τους "tenants from hell" (ΗΠΑ, Αγγλία, Καναδάς,), "locataires mauvais payeurs" (Γαλλία, Βέλγιο), "inquilini morosi" (Ιταλία) ή "mietnomaden" στη Γερμανία, εναντίον των οποίων η γερμανική κυβέρνηση υιοθέτησε εφέτος συγκεκριμένα αποτρεπτικά μέτρα.