Ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους έχουν απλήρωτες οφειλές προς το δήμο Ηρακλείου, με εξαίρεση τα χρέη για τα αυθαίρετα, τίθενται σε ισχύ με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου, σύμφωνα με το σχετικό νόμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος επί των Οικονομικών αντιδήμαρχος Μιχάλης Περισυνάκης:

Σύμφωνα με το Ν. 3979/2011, μπορούν να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται, κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

- Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι 16-6-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου), εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών.

- Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιθείσας οφειλής.

- Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

- Όσοι κάνουν χρήση της ρύθμισης, με την καταβολή της οφειλής τους σε δόσεις, έχουν έκπτωση 70% από τα πρόστιμα και 70% από προσαυξήσεις, ενώ στην εφάπαξ καταβολή έχουν έκπτωση 85% στα πρόστιμα και 85% στις προσαυξήσεις.

Αιτήσεις για την παραπάνω ρύθμιση, σύμφωνα με όσα ανακοινωσε ο κ. Περισυνάκης, θα γίνονται δεκτές από σήμερα 22-8-2011 μέχρι 31/10/2011.