Με 46,6 εκατ. ευρώ ενισχύονται δήμοι από το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να αποαπληρώσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους.

Συγκεκριμένα, το ποσό των επιχορηγήσεων σε δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, ύψους 46.649.143,5 ευρώ, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Στον πίνακα αναφέρονται τα αναλυτικά ποσά