Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν και να εξοφλήσουν, με ευνοϊκούς όρους, τις όποιες οφειλές έχουν προς τον δήμο Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τα πρόστιμα για τις αυθαίρετες κατασκευές, σκοπεύει να δώσει σύντομα στους πολίτες η διοίκηση. Το θέμα θα συζητηθεί την Πέμπτη στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνα με το σκεπτικό της διοίκησης θα αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1η Σεπτεμβρίου του 2009 έως και σήμερα.

Με βάση πρόταση της αντιδημαρχίας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, οι οφειλές έως 800 ευρώ θα πρέπει να καταβάλλονται εφάπαξ. Από 801 - 3.000 ευρώ θα καταβάλλονται σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από 3.001 - 6.000 ευρώ σε 15 δόσεις και από 6.001 και πάνω σε 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.