Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Ελένη Ράικου, μετά το πόρισμα που διαβιβάστηκε από το γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή, για παράνομες επιχορηγήσεις, περίπου 4 εκατ. ευρώ από τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, προς τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών, την περίοδο 1999-2010.

Στο πλαίσιο της έρευνας, που ανέλαβε η Εισαγγελέας, θα διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις, όπως απιστία, παράβαση της συνδικαλιστικής νομοθεσίας κλπ.

Στο πόρισμά του ο κ. Ρακιντζής αναφέρει από τους ελέγχους που έκανε εντόπισε επιχορηγήσεις και άλλες ενισχύσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ προς την ΠΟΣΤ, είτε μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, είτε μέσω αποφάσεων του Δ.Σ ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύψους περίπου 4,2 εκατ. ευρώ για το διάστημα από το 1999 έως το 2010.

Οι πάσης φύσεως ενισχύσεις/επιχορηγήσεις της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ο.Σ.Τ. από τα ΕΛ.ΤΑ., είτε αυτές έχουν προβλεφθεί σε Ε.Σ.Σ.Ε., είτε διενεργούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας ή άλλων Οργάνων της Διοίκησης, προσκρούουν ευθέως στη διάταξη του άρθρου 5 παράγρ. 4 του ν. 1264/1982, η οποία απαγορεύει την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων από εργοδότες, επιτρέπει δε, κατ΄ εξαίρεση παροχές μόνο σε πρωτοβάθμια σωματεία και για κοινωφελείς σκοπούς, αναφέρει στο πόρισμά του ο κ. Ρακιντζής και προσθέτει ότι οι σχετικές προβλέψεις στις υπογραφείσες Ε.Σ.Σ.Ε. καθίστανται άκυρες και μη εφαρμοστέες, οι δε σχετικές αποφάσεις των Οργάνων της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ. είναι παράνομες.

 Σοβαρή επιφύλαξη εκφράζεται και για την νομιμότητα πληρωμής από τα ΕΛ.ΤΑ. των μισθωμάτων των γραφείων που έχουν παραχωρηθεί στην Π.Ο.Σ.Τ., ενώ χαρακτηρίζεται παράνομη και η διάθεση από τα ΕΛ.ΤΑ. δύο υπαλλήλων στα γραφεία της Π.Ο.Σ.Τ., καθώς και η πληρωμή από την Εταιρεία των κοινοχρήστων δαπανών και των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω γραφείων, καθόσον αυτές θεωρούνται έμμεσες ενισχύσεις και, επομένως, αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγρ. 4 του ν. 1264/1982.

 Σε ότι αφορά το διαχειριστικό σκέλος όλων των ενισχύσεων αυτών, σύμφωνα με το πόρισμα του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώθηκε ότι τα ΕΛ.ΤΑ. δεν προβαίνουν σε οιονδήποτε έλεγχο των δαπανών που καλύπτουν (με εξαίρεση το κονδύλιο του ενοικίου και των κοινοχρήστων των γραφείων της Π.Ο.Σ.Τ.). Η επιλογή των προμηθευτών και η διενέργεια των σχετικών προμηθειών διενεργείται από την Π.Ο.Σ.Τ., η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών πόρων. Επίσης, κατά την άποψη του κ. Ρακιντζή, η Π.Ο.Σ.Τ. συμμετέχει στις δύο θυγατρικές εταιρείες των ΕΛ.ΤΑ. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.) κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1264/1982, η οποία απαγορεύει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Επιπλέον, η συμμετοχή της Π.Ο.Σ.Τ. σε μικτά εταιρικά σχήματα με τον εργοδότη της (ΕΛ.ΤΑ.) και η συνδιοίκηση σε αυτά, όπως εν προκειμένω, καταστρατηγεί τη βούληση του νομοθέτη του ν. 1264/1982 για ελεύθερο και ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό.


Ο πρόεδρος της ΠΟΣΤ Γ. Βασιλόπουλος έχει αμφισβητήσει τα στοιχεία του πορίσματος, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για νόμιμες επιχορηγήσεις στο πλαίσιο υπογραφής των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων.

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννης Ραγκούσης, έδωσε εντολή να προχωρήσει η πειθαρχική διαδικασία όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τις παρατυπίες που διαπίστωσε ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής, στις επιχορηγήσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ προς το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων Π.Ο.Σ.Τ, ενώ έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση με εντολή της αρμόδιας εισαγγελέως.

Ταυτόχρονα, με βάση τα συμπεράσματα του πορίσματος, ο κ. Ραγκούσης έδωσε εντολή να υπάρξει κατά άμεσο και απόλυτο τρόπο, εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των κανονισμών, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα.