Να αναρτηθούν άμεσα (εντός της εβδομάδας) στο διαδίκτυο, αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών που έχουν κατατεθεί στη ΔΕΗ, τόσο από αγρότες όσο και από λοιπούς ενδιαφερόμενους, ζητά ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης, με επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Α. Ζερβό.
Ο κ. Μανιάτης επικαλείται στην επιστολή του την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, στην προτεραιότητα των αιτήσεων που ικανοποιούνται, καθώς και την ανάγκη αποφυγής «ανεπιθύμητων φαινομένων».

Ο υφυπουργός ζητά, συγκεκριμένα, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης:

 - Το σύνολο των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά, περιλαμβανομένων βασικών στοιχείων τους, όπως π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου κάθε αίτησης, στοιχεία αιτούντος, στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση, κ.α., έτσι ώστε να είναι άμεσα αντιληπτό τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε περιφερειακό υποκατάστημα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα, ποιος είναι ο βαθμός ανταπόκρισης ανά διοικητική ενότητα, κα. «Τα στοιχεία αυτά», αναφέρεται, «συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες διασφάλισης της αντικειμενικότητας και διαφάνειας κατά την εξέταση των αιτήσεων και βοηθούν στην αποφυγή ανεπιθύμητων φαινομένων».

 - Η ακριβής καταγραφή- χαρτογράφηση των γραμμών της ΔΕΗ, για τις οποίες έχουν κατατεθεί αιτήσεις Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ), ώστε να είναι απόλυτα σαφές για τους πολίτες εάν η γραμμή στην οποία θέλουν να συνδεθούν είναι κορεσμένη ή όχι και ποιες είναι οι δυνατότητές της να υποδεχθεί νέα ισχύ από ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι σε επιστολή του προς τη ΔΕΗ στις αρχές του μήνα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) έκανε λόγο για «καθυστερήσεις ή αυθαίρετες πρακτικές στην παροχή όρων σύνδεσης ή/και στην παραλαβή των εγκαταστάσεων που οδηγούν σε στρέβλωση και στραγγαλισμό της αγοράς και τη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας».

Ο ΣΕΦ ζητούσε, επίσης, την παρέμβαση του προέδρου της ΔΕΗ, προκειμένου να εφαρμοστούν από την επιχείρηση τα χρονοδιαγράμματα και τα μέτρα διαφάνειας που προβλέπει ο νόμος για τα φωτοβολταϊκά, καθώς επίσης για να τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας .
TAGS