Μέχρι 400% αυξήθηκαν το διάστημα 2003 - 2009 τα επιδικασθέντα ποσά, από τα Ελληνικά δικαστήρια, για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων.

Το θέμα αφορά ειδικά στις αποζημιώσεις που δίδονται σε δικαιούχους αποζημίωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όχι για την κάλυψη συγκεκριμένων ζημιών οικονομικά μετρήσιμων (όπως είναι το κόστος του νοσοκομείου, η διατροφή στα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του θανόντος, η απώλεια εισοδήματος, το κόστος για την αποκατάσταση της υγείας του θύματος, το κόστος μετατροπής της κατοικίας ή του οχήματος του ζημιωθέντος λόγω αναπηρίας κ.ά.), αλλά σ΄αυτές που δίδονται για την κάλυψη ζημιών μη οικονομικής φύσης, δηλαδή για την αντιμετώπιση του πόνου και της ψυχικής οδύνης που υφίσταται είτε ο ίδιος ο παθών, είτε τα μέλη της οικογενείας του.

Ο κ. Ζορμπάς παραθέτει - με αναλυτικούς πίνακες σειρά στοιχείων για τις αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων και αποκαλύπτει ότι μόλις 1.565 περιπτώσεις ζημιών «απαιτούν» αποζημιώσεις ύψους 355.495.282 ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το 50% του ελλείμματός του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τις δυνατότητες για τη σωτηρία του Επικουρικού Κεφαλαίου και αναμένεται η ανακοίνωση των σχετικών ρυθμίσεων που θα προωθήσει για την αντικειμενικοποίηση των αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης (του παθόντος) ή λόγω ψυχικής οδύνης (των μελών της οικογένειας του θύματος σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου), από τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεφαλαίου προκύπτει ότι το 2003 και το 2004 η αποζημίωση για ηθική βλάβη ξεκινούσε από 1000 ευρώ και έφτανε μέχρι 25.000 ευρώ, ενώ το 2005 και 2006 η χαμηλότερη αποζημίωση ξεκινούσε από 2000 ευρώ και έφτανε μέχρι 55.000 ευρώ. Από το 2007 μέχρι και το 2009 η χαμηλότερη αποζημίωση που επιδικάστηκε ξεκινούσε από 5000 ευρώ και έφτανε μέχρι τα 60.000 ευρώ και τελικά προκύπτει ότι η αύξηση των προστίμων βαθμιαία μέσα στα χρόνια αυξήθηκε, ανάλογα με την κατηγορία, μέχρι και 40%.

Σε ότι αφορά στις αποζημιώσεις για θανατηφόρα δυστυχήματα με υπαιτιότητα από 100% έως 80% προκύπτει ότι η αποζημίωση ήταν το 2003 - 2004 από 30.000 ευρώ μέχρι 60.000 ευρώ, το 2005 - 2006 ήταν από 30.000 αλλά έφτασε μέχρι και 80.000 ευρώ και το 2007 - 2009 ξεκινούσε από 50.000 ευρώ η αποζημίωση και έφτανε μέχρι τις 100.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος του Επικουρικού σημειώνει στην επιστολή του ότι από τα στοιχεία (στοιχεία από φακέλους ζημιών) φαίνεται καθαρά η εξέλιξη των επιδικασθέντων ποσών στην Ελλάδα ''μοναδικά σε όλη την Ευρώπη'' και διερωτάται εάν είναι ανεξέλεγκτη η εξέλιξη χρονικά και τοπικά των δικαστικών αποφάσεων, εάν τελικά αυτή η εξέλιξη των χρημάτων που επιδικάζονται είναι και μια βασική αιτία της αύξησης των ασφαλίστρων και κυρίως εάν αυτή η εξέλιξη είναι παράλληλη με την εξέλιξη των εισοδημάτων του Έλληνα πολίτη. Σχολιάζει, ακόμη, μήπως ήρθε η ώρα ''της σύνεσης λόγω των επιπτώσεων του μνημονίου αλλά και μήπως ήρθε η ώρα της αντικειμενικοποίησης'' και τέλος θέτει τον προβληματισμό αν αυτά τα χρήματα που επιδικάζονται καταλήγουν όντως στους πολίτες και πώς φορολογούνται οι δικηγόροι ''και επί ποίας αμοιβής''.