Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννη Καπελέρη, η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων αναφορικά με την εισαγωγή νέου συστήματος επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.   Η παράταση δόθηκε μετά από σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέων.