Προ των πυλών είναι οι επίσημες ανακοινώσεις για την αναθεώρηση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ) αφού εντός των ημερών ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης θα πάρει από την τρόικα το πράσινο φως ώστε να νομοθετήσει. Ο αριθμός εργαζομένων που θα εξαιρεθούν από τα βαρέα και ανθυγιεινά κινείται στους 120.000, ο αριθμός των εργαζομένων που θα παραμείνουν στα βαρέα κινείται στους 420.000, ενώ 40.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν στη νέα λίστα με την οποία επιχειρείται η επίλυση μιας δεκαετούς εκκρεμότητας.

Η έναρξη ισχύος της νέας λίστας των ΒΑΕ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1/9/2011, εκτός αν η τρόικα επιμείνει στην αρχική θέση της για αναδρομική εφαρμογή από 1/8/2011. Πάντως, κύκλοι του υπουργείου Εργασίας τονίζουν ότι η λίστα θα έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80% με στόχο η ισχύς της να αρχίσει από την 1η Σεπτεμβρίου.

Το νέο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα είναι ενιαίο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ θα καθιερωθεί ανάλογο καθεστώς και για ορισμένες ειδικότητες ασφαλισμένων του ΟΓΑ, που μέχρι σήμερα δεν προβλέπονταν (π.χ. αγρεργάτες).

Αντιθέτως, το πόρισμα της Επιτροπής Κρίσεων για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα του υπουργείου Εργασίας θέτει εν αμφιβόλω την παραμονή στη λίστα βασικών ειδικοτήτων του κλάδου, όπως είναι οι σερβιτόροι, οι καμαριέρες, οι μάγειροι, οι ζαχαροπλάστες, οι ψήστες και οι λαντζέρηδες, γεγονός που οδηγεί τον κλάδο των εργαζομένων στον τουρισμό - επισιτισμό σε νέες κινητοποιήσεις.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της μείωσης των αποδοχών για τις ειδικότητες που θα εξαιρεθούν, ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης έχει διευκρινίσει ότι οι συνέπειες αφορούν μόνο τα μειωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και δεν σχετίζεται ούτε με την καταβολή των επιδομάτων ούτε συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που θα αποχαρακτηριστούν και θα εξαιρεθούν από τη σχετική λίστα, αλλά διαθέτουν ένσημα δώδεκα ετών (3.600 ένσημα), δεν θα θιγούν και θα διατηρήσουν το σημερινό - ευνοϊκότερο - ασφαλιστικό καθεστώς.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ εξακολουθούν να υπάγονται στο ίδιο καθεστώς συνταξιοδότησης, ακόμη και αν το επάγγελμά τους εξαιρεθεί από τη λίστα, εφόσον μέχρι τις 31/12/2015 έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, έχουν δηλαδή πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές 1.000 την τελευταία 13ετία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, θα υπάρξει ειδική ρύθμιση που θα επιτρέπει στους συγκεκριμένους εργαζομένους να εξαγοράσουν ως βαρέα τα ένσημα που ήδη έχουν αποκτήσει. Με τον τρόπο αυτό θα συγκεντρώσουν περισσότερα ένσημα στο ειδικό αυτό καθεστώς και θα επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους. Ειδική πρόνοια θα υπάρξει για τους ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των βαρέων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της συνταξιοδοτικής αναγνώρισης μέρους του εργασιακού χρόνου που έχει προηγηθεί. Η λίστα των ΒΑΕ θα επανεξετάζεται ανά τριετία.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, σήµερα βρίσκονται στη λίστα κατηγορίες εργαζοµένων όπως υπάλληλοι γραφείου (16.464), φυσικοί και µαθηµατικοί (1.129), αρχιτέκτονες τεχνολόγοι (3.886), µοντέλα και πωλητές (2.328), απασχολούµενοι σε ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες (2.569), στην παροχή υπηρεσιών (1.134), εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία (303) κ.ά.

Ο µεγαλύτερος αριθµός ασφαλισµένων στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι οικοδόµοι (104.423), οδηγοί µέσων µεταφοράς και χειριστές (107.542), εργαζόµενοι σε ξενοδοχεία και εστιατόρια (38.056), στο χονδρεµπόριο (30.690), στη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών (25.436), στις κατασκευές (24.290) και τεχνίτες ανέγερσης κτιρίων και δοµικών έργων (20.333).


Πηγή: Τα Νέα