Μετά την τοποθέτηση του κ. Δημήτρη Στεφάνου στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών αναλαμβάνει, με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, ο δικηγόρος και διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου κ. Θανάσης Ξηρός, μέχρι τώρα Γενικός Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.