Αντίθετο στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στέκεται και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατάληψη μέχρι την επόμενη Δευτέρα αποφάσισαν οι φοιτητές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ υπό κατάληψη τελεί και το Πολυτεχνείο Κρήτης έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, η σύγκλητος του Ιδρύματος συνεδρίασε το πρωί της Δευτέρας και αποφάσισε την αναβολή της εξεταστικής μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν οι γενικές συνελεύσεις φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

Στην ανακοίνωσή της η Σύγκλητος επισημαίνει ότι «ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή:

- αποδομεί το δημόσιο και δημοκρατικό Πανεπιστήμιο

- εισάγει επιχειρηματικές λογικές στη λειτουργία και τον προσανατολισμό του

- υποβαθμίζει τις σπουδές και τα πτυχία που απονέμονται διαλύοντας τον ενιαίο χαρακτήρα των επιστημονικών αντικειμένων, όπως αυτά εκφράζονται και υπηρετούνται από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές

- προωθεί τον αυταρχισμό στην ανώτατη παιδεία

- εγείρει κρίσιμα θέματα συνταγματικότητας όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και την ελεύθερη, δημοκρατική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Πανεπιστημίου

- αποσυνδέει την έρευνα από την αποστολή του Πανεπιστημίου

- αποστερεί από δημόσιους πόρους την εκπαίδευση, την έρευνα και τη φοιτητική μέριμνα

- καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο».

Ιδιαίτερα, επισημαίνει η Σύγκλητος ότι «ο νόμος στη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να εξασφαλίσει σε καμιά περίπτωση τη συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Η Σύγκλητος αναλαμβάνει να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τις δραματικές συνέπειες που θα έχει η τυχόν εφαρμογή του και να χρησιμοποιήσει κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο για τη διαφύλαξη της συνταγματικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου».

Στο μεταξύ, υπό κατάληψη τελεί το Πάντειο Πανεπιστήμιο από το απόγευμα της Δευτέρας. Η γενική συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών αποφάσισε να την κατάληψη της σχολής μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.

Αργά το απόγευμα απόφαση για κατάληψη μέχρι την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου πήρε και ο Σύλλογος Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.