Εντός του δεύτερου τριμήνου του 2012 αναμένεται να δημοπρατηθεί ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο για τη Χαλκιδική, το λιμάνι των Νέων Μουδανίων (για το ποίο η σχετική μελέτη αναμένεται να περαιωθεί στις 25 Ιανουαρίου). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το συνολικό κόστος των έργων εκτιμάται σε 24 εκατ. ευρώ. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου έχει υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του αρμόδιου υπουργείου (ΥΠΕΚΑ) και βρίσκεται σε αναμονή (καθώς πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράτασης ισχύος της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), που είχε εκπονήσει το Λιμενικό Ταμείο Ν. Μουδανιών).