Περισσότερες από 7.700 αιτήσεις ενίσχυσης, στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», οριστικοποιήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να σημειωθεί ότι η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε περίπου 660 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πρόγραμμα προϋποθέτει και την υποβολή της σε έντυπη μορφή στις προθεσμίες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αναλυτικών δεδομένων θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία ανά κατηγορία υποψηφίων, κατεύθυνση παραγωγής, Περιφέρεια κ.α.