Αλλάζει ο τρόπος βεβαίωσης παράβασης σε ανήλικους που δεν έχουν πληρώσει εισιτήριο σε αστικά λεωφορεία. Πλέον, σε περίπτωση που θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ανήλικους επιβάτες που δεν έχουν πληρώσει εισιτήριο σε αστικά λεωφορεία, θα καταγράφεται η ιδιότητα του ανηλίκου από τους ελεγκτές, θα ενημερώνονται οι γονείς τους και θα ανανεώνεται η προθεσμία πληρωμής του προστίμου, χωρίς προσαύξηση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης.
Αυτό ήδη αποφάσισε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος διερεύνησε τη διαμαρτυρία ενός γονιού σχετικά με την αποστολή εξώδικων εγγράφων από τον ΟΑΣΘ απευθείας σε ανήλικους επιβάτες που δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο σε λεωφορεία. Η υπόθεση έφτασε στην ανεξάρτητη αρχή μετά τη διαμαρτυρία ενός πατέρα ανήλικης, ο οποίος κατήγγειλε ότι μέσω εξώδικου εγγράφου, που η νομική υπηρεσία του ΟΑΣΘ απέστειλε στην κόρη του, πληροφορήθηκε ότι εκείνη είχε υποχρέωση εξόφλησης πενταπλάσιου προστίμου για τη μη κύρωση εισιτηρίου, αλλιώς θα γινόταν χρήση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων.

Μέχρι τότε ο πατέρας δεν ήταν ενήμερος για το συμβάν, ενώ η κόρη του ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε αντίτυπο της βεβαίωσης παράβασης. Παράλληλα αρκετοί πολίτες κατήγγειλαν τηλεφωνικά στον Συνήγορο του Πολίτη την αποστολή ενημερωτικών οικονομικής οφειλής σε ανήλικους που δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο κατά την επιβίβασή τους σε μέσο του ΟΑΣΘ ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).

Όπως αναφέρει η αρχή, κατά την άποψη του Συνηγόρου, η ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις επιβολής βάρους, προσαύξησης προστίμου ή και επικείμενης άσκησης ένδικων μέσων.

Ο Συνήγορος συνέστησε στον ΟΑΣΘ να αλλάξει τον κανονισμό και την ακολουθούμενη πρακτική, ώστε κατά τη βεβαίωση παράβασης από ανήλικο, να καταγράφονται τα στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα να αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα και προς τον γονέα/κηδεμόνα, προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον παρόμοια περιστατικά, που προκαλούν αμφισβητήσεις και σύγχυση, και που εν τέλει μπορεί να ζημιώνουν και τον ίδιο τον ΟΑΣΘ.

Κατόπιν τούτου ο ΟΑΣΘ έδωσε εντολές στους ελεγκτές να καταγράφουν ότι η παράβαση έγινε από ανήλικο και ακολούθως να ενημερώνουν τον γονέα/κηδεμόνα του ανηλίκου. Επιπρόσθετα, ο ΟΑΣΘ αύξησε το χρονικό όριο της προθεσμίας πληρωμής χωρίς προσαύξηση προστίμου.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, μετά την παρέλευση διμήνου ο ΟΑΣΘ αποστέλλει επιστολή στους γονείς, με την οποία γνωστοποιείται η παράβαση και οι διατάξεις που διέπουν την εξόφληση του προστίμου. Στην επιστολή αυτή διευκρινίζεται ότι ανανεώνεται η αρχική προθεσμία των 20 ημερών για την εξόφληση του προστίμου χωρίς προσαύξηση, η δε έναρξη της προθεσμίας αρχίζει να μετράει 5 ημέρες μετά την ταχυδρόμησή της.