Σειρά επαφών με στόχο την προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων έχει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Σήμερα ο κ. Τατούλης συναντήθηκε στα γραφεία της περιφέρειας με τον αναπληρωτή πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα Guy Feaux de la Croix, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή θα συναντηθεί με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ντανούτα Χούμπνερ.
Στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τον Γερμανό αξιωματούχο στην Ελλάδα βρέθηκαν η εμβάθυνση της συνεργασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου και περιφερειών της Γερμανίας, ο προγραμματισμός στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών ένθεν κακείθεν, η ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών και εμπειριών, και τέλος η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας (workshop) για τη σφυρηλάτηση διαπεριφερειακών σχέσεων μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου - σημείωσε ο περιφερειάρχης στον Γερμανό διπλωμάτη - διαπνέεται από πνεύμα εξωστρέφειας και φιλοδοξεί να καταστεί ισότιμη περιφέρεια με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιφέρειας Πελοποννήσου θα τεθούν επί τάπητος και κατά την επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου, αρμόδιας για την Περιφερειακή ανάπτυξη στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης της κ. Χούμπνερ θα λάβει χώρα στρογγυλό τραπέζι εργασίας, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παραγωγικών τάξεων της Πελοποννήσου.

- Με αυξημένη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων περιφερειακών συμβούλων το ΠΕΣΥ Πελοποννήσου ενέκρινε την απογραφή στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Χαρακτηρίζοντας τη συναινετική αποδοχή της απογραφής ως «τη μόνη προίκα ελπίδας που μας έχει απομείνει» ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε πως αυτό που είναι σημαντικό να γίνει «είναι να αξιοποιηθούν οι θετικές εμπειρίες και τα πολιτικά στοιχεία της απογραφής, προκειμένου να εφοδιαστεί ο νέος θεσμός του Καλλικράτη με την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια αντιμετώπισης των ζητημάτων. Είναι επίσης ανάγκη, να εξαλειφθεί η βασική παθογένεια του θεσμού του Καποδίστρια, η οποία συνίστατο στον στείρο κομματισμό με τις εξαρτήσεις που αυτός συνεπαγόταν».