Ως «ανυπόστατη» ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η απόφαση του 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥ, με την οποία είχε εγκριθεί η ανωτάτη τιμή αποζημίωσης (ανώτατο πλαφόν) στα 100 ευρώ για τη μηναία θεραπεία των πασχόντων από Parkinson.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την απόφασή του (2156/2018) ακύρωσε την επίμαχη απόφαση, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως απαιτεί ο νόμος 3469/2006.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει το ΣτΕ η απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥ πρέπει να ακυρωθεί, παρά το ανυπόστατο του χαρακτήρα της, διότι έχει ήδη εφαρμοστεί.

Περισσότερα για την απόφαση στο lawandorder.gr