Πρόστιμα συνολικού ύψους 313.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 38 επιχειρήσεις - μεταξύ των οποίων δύο τράπεζες και μια ενεργειακή εταιρεία- με αποφάσεις του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ι. Κουτσούκου και του γενικού γραμματέα Καταναλωτή, Δ. Σπυράκου, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών». Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, για παράβαση από ινστιτούτα αδυνατίσματος της νομοθεσίας για τις συμβάσεις που συνάπτουν με καταναλωτές κ.ά.. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:

    - Σε βάρος της εταιρείας ENERGA POWER TRADING επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής κατά την παρουσίαση των προσφερόμενων προγραμμάτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αφορούσε διαφημίσεις ή ανακοινώσεις της εταιρείας για εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, δίχως να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ουσιώδεις όροι για την επίτευξη της οικονομίας, με αποτέλεσμα, η όποια εξοικονόμηση να αφορά εν τέλει μέρος μόνο των καταναλώσεων των οικιακών χρηστών, και να δημιουργούνται κατ' αυτόν τον τρόπο ανακριβείς εντυπώσεις στο καταναλωτικό κοινό.

    - Σε βάρος της τράπεζας MILLENNIUM επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για τη χρήση καταχρηστικού όρου, σύμφωνα με τον οποίο χρέωνε τους πελάτες της, κατόχους πιστωτικών καρτών της, με το ποσόν των 0,30 ευρώ όταν πλήρωναν την οφειλή τους προς αυτή στα ταμεία της τράπεζας και όχι μέσω ΑΤΜ.

    - Σε βάρος της τράπεζας CREDICOM CONSUMER FINANCE επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 18.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικής πρακτικής κατά την προώθηση πιστωτικής κάρτας στο καταναλωτικό κοινό.

    - Σε βάρος δύο εταιρειών λιανεμπορίου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ και 3.000 ευρώ αντίστοιχα για αθέμιτη εμπορική πρακτική και ειδικότερα για χρήση παραπλανητικών πρακτικών ως προς το κόστος προϊόντος.

    - Σε βάρος εταιρείας εμπορίας ηλεκτρολογικών προϊόντων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικών ισχυρισμών κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας.

    - Σε βάρος οκτώ εταιρειών και επιχειρήσεων διάθεσης ενδυμάτων επιβλήθηκαν με ισάριθμες αποφάσεις χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 38.000 ευρώ επειδή διέθεταν στην αγορά παιδικά ενδύματα, τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια των Νομαρχιών.

    - Σε βάρος δέκα εταιρειών και επιχειρήσεων εισαγωγής, διανομής και λιανικού εμπορίου επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 117.500 ευρώ, επειδή διέθεταν στην αγορά μη ασφαλείς αναπτήρες.

    - Σε βάρος επτά εταιρειών παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ επειδή δεν συμμορφώθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους περί απόσυρσης των χημικών προϊόντων που διέθεταν στην αγορά.

    - Σε βάρος εταιρείας ειδών οικιακής χρήσεως επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, επειδή κατά την πώληση προϊόντων από απόσταση εισέπραττε μέρος του τιμήματος (προκαταβολή) πριν την παράδοση των προϊόντων.

    - Σε βάρος πέντε κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της ΥΑ Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη αναγραφή του όρου σύμβαση κ.α..).

    Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ι. Κουτσούκος, δήλωσε: «Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναπτύσσει τη συνεχή παρουσία της στην εποπτεία της αγοράς και οργανώνει προγράμματα ελέγχου σε ένα ευρύτατο πλέον κύκλο προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Μάλιστα, με το σχέδιο νόμου για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι αρμοδιότητες και εξουσίες ελέγχου της γενικής γραμματείας»