Με το ποσό των 7.636.638 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών όλους τους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ και στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.