Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η έκδοση του εργόσημου από τα ΕΛ.ΤΑ και στις 20 Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank. Με την εφαρμογή του εργόσημου το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να μειώσει τις απώλειες των ασφαλιστικών εισφορών από τη αδήλωτη εργασία, των περιστασιακά απασχολούμενων στην κατοικία του εργοδότη, τις αγροτικές εργασίες και τους περιστασιακά εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης, του θεάματος και του ακροάματος.