Από σήμερα και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις 8.260 θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012.

Οι προσφερόμενες θέσεις είναι: 4.200 θέσεις για 26 προπτυχιακά προγράμματα, 3.500 για 6 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 210 για ΑΜΕΑ και 350 θέσεις αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς των ΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ η κλήρωση θα γίνει στις 18 του Δεκέμβρη.