Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) σε Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2011-12. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν σε 7.122 και ικανοποιήθηκαν 2.917, ποσοστό 41%.

Οι αποσπώμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η περιοχή απόσπασής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.