Νέο πεδίο έντασης ανάμεσα στην ΟΛΜΕ και στο υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει η καθυστέρηση της ανακοίνωσης των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών για τη φετινή χρονιά. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έκανε λόγο για καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποσπάσεων, χαρακτηρίζοντας «ανάλγητη» την πολιτική του υπουργείου Παιδείας, καθώς «ανακοίνωσε τις αποσπάσεις μία ημέρα πριν από την ημερομηνία που έπρεπε να παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία». Επίσης καταγγέλλει τις «αισθητά μειωμένες αποσπάσεις (415 επί των αιτήσεων), σε συνδυασμό με τον πολύ μικρό αριθμό μεταθέσεων και τις χιλιάδες αποχωρήσεις-συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών». Η ΟΛΜΕ θεωρεί ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες τους.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητεί άμεσα: «Την άμεση σύγκλιση του ΚΥΣΔΕ για την πραγματοποίηση συμπληρωματικού κύκλου αποσπάσεων και εξέταση των ενστάσεων πριν από την έναρξη των μαθημάτων και πριν από την πρόσληψη αναπληρωτών. Να δοθεί το δικαίωμα απόσπασης και στους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2010 και έχουν σοβαρούς λόγους. Να παρουσιαστούν τα πραγματικά κενά κάθε περιοχής για να μην έχουμε επανάληψη του περσινού φαινομένου της πρόσληψης αναπληρωτών σε περιοχές που δεν ικανοποιήθηκαν αιτήσεις απόσπασης, ακόμα και συναδέλφων με σοβαρά προβλήματα υγείας».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών, διευκρινίζει ότι αυτές «έγιναν για πρώτη φορά με διαδικασίες που εγγυώνται όρους αντικειμενικότητας και διαφάνειας».

Αντικειμενικότητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, απέναντι στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, όπως αποτυπώνονται στα λειτουργικά κενά, στις κοινωνικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, και στην προσμέτρηση σαφών και έγκυρων κριτηρίων και διαφάνεια στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων.

Η επιλογή αυτή, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έγινε αφενός μεν για να υπάρξει εξορθολογισμός της κατανομής του εκπαιδευτικού δυναμικού, σύμφωνα με τα κενά των σχολείων και αφετέρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια, και να δοθεί τέλος σε πρακτικές που βασίζονταν σε πελατειακές σχέσεις και οδηγούσαν σε ανορθολογισμό.

Ειδικότερα, το υπουργείο τονίζει ότι τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια πραγματοποίησαν τις αποσπάσεις ακολουθώντας τις προβλέψεις της σχετικής εγκυκλίου, και σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1ο: Κατά προτεραιότητα αποσπάστηκαν σε περιοχές που είχαν κενά οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, σύζυγοι στρατιωτικών κ.λπ., μέλη Ο.Τ.Α. ή σύζυγοι δικαστικών).

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια αποσπάστηκαν σε περιοχές με κενά οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε περιοχές στις οποίες υπήρχαν πλεονάσματα.

Βήμα 3ο: Τέλος αποσπάστηκαν σε περιοχές με κενά οι λοιποί εκπαιδευτικοί που δεν αποσπάστηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες των προηγούμενων περιπτώσεων βάσει της μοριοδότησής τους συγκρινόμενοι μεταξύ τους. Και σε αυτή τη φάση προτάχθηκαν εκ νέου αποσπάσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες σε κενά που διαμορφώθηκαν μετά τα δύο πρώτα βήματα.

Οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που είναι υπεράριθμοι στην περιοχή της οργανικής τους θέσης και ζητούσαν απόσπαση σε περιοχή (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) που έχει πλεονάσματα στην ειδικότητά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί, επειδή αφενός δεν εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου η ικανοποίησή τους θα επέτεινε τον ανορθολογισμό στην κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στατιστικά η εικόνα των αποσπάσεων που έγιναν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

                           Σύνολο            Σύνολο              Ποσοστό
                           Αιτήσεων         Αποσπάσεων
  
Πρωτοβάθμια            6648                4182               62,91%

  
Δευτεροβάθμια          7122                2928               41,11%