Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με αφορμή τις προτροπές των επαγγελματικών φορέων για στάση πληρωμών των υποχρεώσεων προς το δημόσιο προχώρησε σε ενημερωτική επιστολή προς τα σωματεία - μέλη της με τα οποία τα ενημερώνει ότι «οι σχετικές ενέργειες δεν είναι χωρίς συνέπειες και μπορεί να συνεπάγονται ποινικές κυρώσεις για τις διοικήσεις που καταφεύγουν σε αυτές». Όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή της ΕΣΕΕ, σε πολλούς Εμπορικούς Συλλόγους, τα μέλη ζητούν από τις Διοικήσεις να κηρύξουν για τα μέλη τους στάση πληρωμών προς το Δημόσιο, καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα επιβαλλόμενα εισπρακτικά μέτρα λιτότητας ή στις έκτακτες φορολογικές εισφορές η στην άδικη και παράλογη αύξηση του ΦΠΑ των χιλιάδων πελατών μας στον χώρο της εστίασης.

Ωστόσο, οι σχετικές ενέργειες δεν είναι χωρίς συνέπειες και μπορεί να συνεπάγονται ποινικές κυρώσεις για τις διοικήσεις που καταφεύγουν σε αυτές.

Η νομική υπηρεσία της ΕΣΕΕ επισημαίνει τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα το άρθρο 184 σύμφωνα με το οποίο: «Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών».

Επίσης το άρθρο 186 αναφέρει: «Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83. Οι πράξεις του άρθρου αυτού μπορεί να μείνουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε με δική του θέληση την πρόκληση, την προσφορά ή την αποδοχή».

Κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά στην επιμέτρηση της ποινής φυλάκισης, ο δικαστής μπορεί να μειώνει την ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο της ποινής. Άρα:

- Εάν ο παρακινητής κατηγορηθεί για διέγερση (άρθρο 184) μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση από 10 ημέρες έως 3 χρόνια.

- Εάν ο παρακινητής κατηγορηθεί βάσει του άρθρου 186 μπορεί να τιμωρηθεί από 10 ημέρες έως 1 χρόνο φυλακή εάν το ποσό του οφειλέτη είναι έως 5000 ευρώ (άρθρο 3 ν. 3943/2011). Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο κινδυνεύει με μεγαλύτερη φυλάκιση.

Το πρώτο αδίκημα του 184 είναι γενικό και αφορά όλα τα αδικήματα, ενώ το δεύτερο του 186 «εξειδικεύεται» σε συγκεκριμένο αδίκημα, η βαρύτητα του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση. Εναπόκειται στον Εισαγγελέα που θα συντάξει το κατηγορητήριο ποιο από τα δύο θα επιλέξει ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με τους νομικούς της ΕΣΕΕ, αυτός που παρακινεί γενικά και δημόσια μέσω των ΜΜΕ να μην καταβάλλεται ο ΦΠΑ θα τιμωρηθεί με το άρθρο 184.

«Σε όλα τα παραπάνω δεν θα πρέπει να μας διαφεύγουν οι αυστηρές ποινές και τα εξοντωτικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στους συναδέλφους μας, που θα ακολουθήσουν τις προτροπές αντίδρασης με στάση πληρωμών, χωρίς όμως να μπορούμε στην συνέχεια να τους βοηθήσουμε να απαλλαγούν από τις επιπτώσεις» καταλήγει η επιστολή.
TAGS