Μακροχρόνιο πρόγραμμα απασχόλησης για 100.000 ανέργους, ετησίως, στους δήμους όλης της χώρας, ξεκινά άμεσα το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως δήλωσε το πρωί στη ΝΕΤ ο υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, το πρόγραμμα αφορά ανέργους τεχνίτες, για δημοτικά έργα, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος, 1 δισ. ετησίως, δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά θα αντληθεί από κοινοτικούς και άλλους πόρους.

Μεταξύ άλλων, και από μέρος της σημερινής κρατικής επιχορήγησης προς τους δήμους για δημόσιες σχέσεις , εκδηλώσεις κ.α . Σύμφωνα με τον κ. Κουκουλόπουλο, από το 1 δισ. ετησίως του προγράμματος , τα 500 εκατομμύρια ευρώ θ' αφορούν τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές τους και τα άλλα 500 αγορά υλικών, μίσθωση μηχανημάτων κλπ.